Vytlačené z http://www.avs.sk/


SortimentNáš sortiment tvoria tieto skupiny produktov: 
  • Jedlé Atramenty
  • Jedlé atramentové kazety (G)
  • Jedlé inkjet papiere
  • Tlačiarne (ako súčasť štartovacieho balíka - ŠB na jedlú tlač)


Typ:  
Výrobca:  
Model: