choose your language>
     Sortiment
SORTIMENT
CENNÍKY
ATRAMENTY
PLNIACE SÚPRAVY
GENERICKÉ KAZETY
INKJET PAPIERE
JEDLÁ TLAČ
OSTATNÉ DOPLNKY

Tlač digitálnych fotografií a grafických obrazcov jedlým atramentom na jedlý papier

Pri jedlej tlači dodržujte špeciálne pravidlá - používajte vždy aj čistiace kazety, udržujte vnútro tlačiarne (podávač papiera atď.) v hygienickej čistote! Viac tu a tu.

S rozvojom digitálnej fotografie sa začala rozvíjať aj oblasť jej využitia v potravinárstve, konkrétne v cukrárskej výrobe. Dnes je možné bez problémov ľubovoľnú digitálnu fotografiu resp. grafický motív preniesť na jedlú podložku – ktorá je tvorená určitým pomerom potravinárskeho škrobu, glukózy a aditívov. Hovoríme o „jedlom papieri“ resp „jedom atramente“. Podľa obsahu jednotliových zložiek a vzájomného pomeru koncetrácií uvedených zložiek sa jedlé papiere delia na:

 • Oblátkový papier (oblaten paper, rice paper wafer paper)
 • Decor papier (cukor,frosting sheets, icing sheets)
 • Choco papier

Základné pravidlo je: tlač jedlými atramentami na jedlý papier musí byť vyhradená jedna tlačiareň.

Pre tlačenie jedlých dokumentov resp.fotografií požívajte výhradne zadný podávač papiera aby pri tlači nedošlo k nadmernému prehýbaniu jedlého papiera a teda možnému popraskaniu. Preto je zakázane používať tzv.spodný podávač - kazetu (pri tlači sa tu papier ohýba okolo valca a potom až prichádza k tlači.

Nesmie sa na nej tlačiť inými atramentami ani na iné médiá, mohlo by dôjsť ku kontaminácii tlačených jedlých produktov.
Zdravotná nezávadnosť nami šírených produktov garantovaná Certifikátmi EÚ, ktoré sú nostrifikované Ústavom verejného zdravotníctva SR 2005/7/8 kód BPOVO/3838/200/tru.

Tieto dokumenty a zloženie výrobkov sú prístupné na našej web stránke.
Tlač s kazetami naplnenými jedlým atramentom je stále populárnejšia a jej používanie narastá. Táto informácia Vám dá len základné informácie o tomto druhu tlače.

Oblátkový papier (oblaten paper, rice paper, wafer paper)

 • Tlač na tento papier je najviac podobná tlači na normálny bežný papier. Tlačiareň nastavíte na pozíciu - normálny papier
 • Je najtenší zo všetkých papierov a najtvrdší preto použite zadný podávač papiera nie spodný - kazetu.
 • Nesmie byť použitý na vlhké alebo mokré podklady. Ak je koláč veľmi mokrý papier s nátlačkom túto vlhkosť absorbuje a papier sa zvlní. Na opätovné vyrovnanie ho treba zaťažiť a nechať vyschnuť.
 • Povrch koláča alebo korpusu torty musí byť rovný.
 • Pred položením na koláč jeho povrch mierne navlhčite opatrne pritlačte a vytlačte vzduch.
Skladovanie a životnosť v uzavretých igelitových obaloch pri teplote asi 20°C po dobu 12 mesiacov.

Fondat sheets-papers

Dáva vynikajúcu kvalitu tlače. Obrázky môžu byť použité na všetky cukrárske povrchy s výnimkou výrobkov kde povrch obsahuje väčšie množstvo vody. Pred položením na fotografie treba povrch jemne navlhčiť. Tieto papiere su dodávané na pevnej podložke, aby sa papier ľahšie a bez poškodenia vložil do tlačiarne.
Tlač:
 • nastavte tlačiareň do polohy – hrúbka papiera - obálky alebo na hrubšie fotopapiere
 • opatrne vložte papier tlačovou stranou do zadného podávača a vyrovnajte ho aby nedošlo pri vťahovaní papiera ku skrčeniu
 • pri vyšších teplotách teplotách fondat sheet je príliš mäkký preto sa doporučuje skladovanie v suchom prostredí pri teplote okolo 18°C, uzavretý v igelitových vakuovo uzavretých obaloch.
 • pri týchto podmienkach je skladovateľný bez zmeny kvality 18 mesiacov.
 • pred tlačou je vhodné vložiť papier do chladničky.
Decor papier (frosting , icing sheets)

Decor paper sa od predchádzajúceho líši tým, že je tenší a je k dispozícii v rôznych formátoch. Môže byť použitý na všetky bezne povrchy vrátane marcipánu a čokolády s výnimkou povrchov pokrytých šlahčkou a podobnymi krémami s vysokou vlhkosťou.

Po natlačení treba nátlačok nechať stáť volne asi 60 minút. Potom sa pokúsime opatrne oddeliť pevnú podložku od nátlačku. Ak by sa nátlačok ťažko oddeloval alebo začal trhať treba ho nechať ešte chvílu postáť (aby sa znížli obsah vlhkosti). Na zníženie vlhkosti môžete použiť aj fén. Ak je správne vyschnutý musí sa ľahko oddelovať od podložky. Potom ho položte na tvrdý podklad a nožom zarovnajte okraje (ak je to potrebné)

Skladovanie je rovnaké ako u predchádzajúceho papiera 18°C v uzavretom igelitovom sáčku 12-18 mesiacov.

Choco papier (sheets)

Tlač je vždy robená v zrkadlovom obraze (podobne ako pri nátlačkoch na tričká) jedlými atramentami na laminovú stranu listu. Nedotýkajte holými rukami tejto časti. Pri práci používajte látkové rukavice. Po natlačení nechajte stáť nátlačok asi 2-3 hodiny pri teplote asi 20°C a vlhkosti 60%. Ak natlačené obrázky dokonale nezaschnú nedostanete kvalitné obrázky na čokoláde.
Po zaschnutí naneste opatrne vrstvu čokolády, nechajte zachnúť a oddeľte. Na čokoláde budú otlačené obrázky ktoré ste naniesli (natlačili) predtým na fóliu.
Malé obrázky (logá, erby, znaky atď. ) môžete tlačiť pomocou bežneho foto- software (detaily telefonicky) a pri ich otláčaní na čokoládu použiť špeciálnu silikónovú matricu (KOPYFORM)- táto je v troch tvaroch (cenník). Pri tlači na Choco použite nastavenie kvality tlače na STANDARD čím sa vyhneme nanášaniu veľkého množtva atramentu a jeho možnému rozpíjaniu.

Digitálna tlač jedlým atramentom na jedlý papier

Tlač na oblátkový papier

Oblátkový papier je vhodný na dekoráciu cukrárenských výrobkov, ale aj na vyhotovenie rôznych iných jedlých produktov (etikety, podložky na stôl, vizitky, vianočné oblátky a pod.). Oblátkový papier je cenovo najprístupnejší druh jedlého papiera. Tlač na oblátkový papier, ako aj manipulácia s potlačeným papierom je jednoduchá. Pri skladovaní na chladnom suchom mieste je použiteľný minimálne 12 mesiacov.

Tlač na oblátkový papier je rovnaká, ako na bežný kancelársky papier. Oblátkový papier kladieme na cukrárenský výrobok (torta, rez , zákusky a i. – ďalej len torta), ktorého povrch je upravený napr. fondantom. Nemôže sa aplikovať na maslový krém, resp. šľahačku. Povrch torty sa zľahka navlhčí vodou. Položí sa na ňu oblátkový papier a pritlačí sa na tortu dlaňou.
Ak na oblátkový papier vytlačíme farebný motív s veľkým pokrytím papiera, môže sa stať že papier navlhne a následne sa ohne. V takomto prípade necháme výtlačok vyschnúť, zaťažíme ho napr. knihou a po krátkom čase bude opäť rovný.

Tlač na dekoračný papier (Decor paper)

Dekoračný papier je vhodný na dekoráciu všetkých cukrárenských výrobkov (čokoláda, marcipán a i.) s výnimkou tých, ktorých povrch je upravený šľahačkou, pretože neznáša vlhkosť. Dekoračný papier je len o niečo hrubší ako bežný kancelársky papier. Treba mať na zreteli, že je o niečo menší ako formát A4. Pri skladovaní pri teplote 15-20 C na suchom mieste je použiteľný minimálne 12 mesiacov. Dekoračný papier skladujte vždy uzatvorený vo vzduchotesnom sáčku. Stála vlhkosť môže spôsobiť rozmazanie natlačených obrázkov. Na druhej strane, keď príliš vyschne, je krehký a láme sa. Tento problém ľahko vyriešime tým, že ho krátkodobo umiestnime vo vlhkom prostredí.

Dekoračný papier vkladáme do tlačiarne spolu s nosnou fóliou. Keď je vysoká vlhkosť vzduchu, je potrebné vybrať dekoračný papier zo sáčku a nechať ho mierne vysušiť. Nosnú fóliu je možné z výtlačku odstrániť len vtedy, keď je dekoračný papier úplne suchý. Preto hotový výtlačok necháme vyschnúť cca 60 minút, resp. zadnú stranu fólie vysušíme fénom. Pri odstraňovaní fólie si môžeme pomôcť tak, že ju ťaháme cez nejakú ostrú hranu (napr. hranu stola). Po odstránení fólie výtlačok opatrne položíme na tortu, upravíme ho a tortu prípadne dozdobíme.

Tlač na fondantový papier

Fondantový papier je vhodný na dekoráciu všetkých cukrárenských výrobkov (čokoláda, marcipán a i.) s výnimkou tých, ktorých povrch je upravený šľahačkou, pretože neznáša vlhkosť. Kvalita tlače na fondatový papier je vynikajúca. Pri skladovaní pri teplote 15-20 C na suchom mieste je použiteľný minimálne 18 mesiacov. Fondantový papier skladujte vždy uzatvorený vo vzduchotesnom sáčku.

Fondantový papier je hrubý cca 0,7mm. Teda je hrubší ako bežný kancelársky papier, s čím sú spojené menšie problémy pri vkladaní papiera do tlačiarne. Aby ste dosiahli dobré výsledky, dodržujte nasledovné pokyny:
 • Nastavte na tlačiarni hrúbku papiera na “envelope”, resp. na ťažšie tlačové médiá.
 • Do zadného podávača papiera vložte pod fondantový papier niekoľko hárkov bežného kancelárskeho papiera.
 • Vtláčajte fondantový papier do podávača tak dlho, pokiaľ ho tlačiareň nezachytí.
 • Keď sú príliš teplé dni, resp. je veľmi vlhko, môže sa stať, že je fondant papier príliš mäkký. Takýto papier sa nedá správne použiť a výtlačok nemá požadovanú kvalitu. Preto ho pred tlačou treba dať na krátky čas do chladničky.
 • Extrémne teploty môžu spôsobiť i to, že sa nosná fólia na určitých miestach odlepí. Navlhčite opatrne tieto miesta vodou a fondantový papier sa ihneď opäť prilepí na nosnú fóliu.
Povrch torty zľahka navlhčite vodou a po odstránení nosnej fólie položte na ňu potlačený fondantový papier. Papier upravte a tortu prípadne dozdobte podľa vlastného uváženia.

mailinglist
Prihláste sa do nášho mailinglistu a dostávajte od nás zadarmo aktuálne informácie priamo do Vašej schránky.
Vaša emailová adresa:


(c) 2004-2009; All rights reserved. VYTLAČIŤ STRÁNKU | ÚVOD | PONUKA | ČASTÉ OTÁZKY | KONTAKT