choose your language>
     Sortiment
SORTIMENT
CENNÍKY
ATRAMENTY
PLNIACE SÚPRAVY
GENERICKÉ KAZETY
INKJET PAPIERE
JEDLÁ TLAČ
OSTATNÉ DOPLNKY
Záruka - reklamácia - vrátenie tovaru.

Naše jedlé atramentové kazety sú značkové výrobky preto ich treba vždy vkladať a používať v tlačiarni presne podľa návodu výrobcu tlačiarne.Skladovanie v chladničke pri teplote okolo 6-7 stupnov nie na slnku ani na mraze. Každý výrobok má vyznačenú dobu použiteľnosti, výrobcu a dovozcu na obale. Jedná sa o spotrebný materiál. Záruka výrobcu je okolo 6 až 12 mesiacov.

POZOR! Jedlá tlač na atramentových tlačiarňach fy Canon je možná, ale má svoje špeciálne špecifiká, ktoré treba bezpodmienečne dodržovať aby nedošlo k jej poškodeniu. Tieto špecifiká sú uverejnené na tejto web stránke na inom mieste - Jedlá tlač. V prípade ich nedodržaní výrobca ani dodávateľ nezodpovedajú za škody vzniknuté takýmto neodborným používaním.

!!! PRETO VÁM DOPORUČUJEME PRED KÚPOU TLAČIARNE TIETO PODROBNE PREŠTUDOVAŤ A PRI JEDLEJ TLAČI ICH UPLATŇOVAŤ!!!

Reklamačné podmienky:

 1; Reklamovať možno len tovar do ktorého nebolo  mechanicky ani elektronicky zasahované a pri ktorom boli bez výhrad dodržané zásady uvedené v návode na jeho použitie. Reklamovať nemožno tovar, ktorý bol použitý po vypršaní záručnej lehoty. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím tovaru. Predávajúci upozorňuje kupujúcich, že neopatrnou manipuláciou s náplňami môže dojsť k znečisteniu okolia. Reklamovať vady tovaru možno iba u predávajúceho v mieste, kde bol tovar zakúpený.

 2; Reklamovaný tovar je treba odovzdať predávajúcemu v pôvodnom obale -  kazety riadne uzavreté ( tak ako boli odovzdané pri predaji). Nepoužívajte iný spôsob uzatvárania tlačovej hlavy resp. výpustných otvorov na kazete – mohlo  by dôjsť k jej poškodeniu ! Predávajúci upozorňuje kupujúcich, že tovar nemá presne zhodné vlastnosti originálneho značkového výrobku. Pri správnom použití má však porovnateľnú kvalitu.

 3; Reklamovaný tovar musí byť dodaný ihneď po zistení závady. Spolu s reklamovaným tovarom je kupujúci povinný predložiť originál dokladu o nákupe tovaru.

4; Pri oprávnenej reklamácii bude vadný  tovar vymenený. V prípade, že nie je na sklade, kupujúci  sa môže rozhodnúť pre vrátenie kúpnej sumy v plnej výške, alebo počkať pokiaľ uvedený typ tovaru bude dodaný  na sklad.

5; Reklamovať možno len kazetu z ktorej nebolo spotrebované viac ako 10% náplne. Predávajúci garantuje vo všetkých prípadoch oprávnenej reklamácie dodržanie 30 dňovej zákonnej lehoty na vybavenie reklamácie. Ak nebude táto lehota dodržaná, má kupujúci právo na vrátenie kúpnej ceny.

7. Vrátenie tovaru: Nepoužitý-nerozbalený-nepoškodený tovar môžete vrátiť do 7 dní od jeho kúpy bez udania dôvodu spolu s dokladom o kúpe. Po jeho obdržaní Vám bude fakturovaná čiastka vrátane poštovného dobropisovaná. Vrátenie nepoužitého tovaru v neskoršom termíne nebude akceptované! 

8.Informácie - telefonicky / emailom, uviesť typ tlačiarne - typ cartridge množstvo a farbu atramentu, resp. vybraný typ tovaru podľa uvedených kódov v cenníku.

9.Objednávky - emailom.

Samozrejmosťou pre koncových zákazníkov je možnosť "on-line" objednávok. Naša odozva je do 24-48 hodín.

10.Platobné podmienky

- bankovým prevodom na náš BÚ vopred, alebo v dohodnutom termíne splatnosti - uvedené na Faktúre

Garantujeme dostupnost objednaného tovaru na sklade len do termínu splatnosti uvedeného na našej Fa.

v Bratislave 1,1,2015

mailinglist
Prihláste sa do nášho mailinglistu a dostávajte od nás zadarmo aktuálne informácie priamo do Vašej schránky.
Vaša emailová adresa:


(c) 2004-2009; All rights reserved. VYTLAČIŤ STRÁNKU | ÚVOD | PONUKA | ČASTÉ OTÁZKY | KONTAKT